(067) 767 99 83

Інформація емітента

01/06/2018

Інформація про загальну кількість акцій

Скачать

01/06/2018

Інформація про емітента

Скачать

26/04/2019

Оголошення про проведення загальних зборів з порядком денним

Скачать

22.04.2019

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій 22.04.2019

Скачать

Річна інформація

01/06/2018

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Скачать

01/06/2018

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Скачать

01/06/2018

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Скачать

01/06/2018

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Скачать

01/06/2018

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Скачать

24/04/2019

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

Скачать

24/04/2019

Ключ до річної інформації за 2018 рік

Скачать

Особлива інформація

01/06/2018

Титульний аркуш Повідомлення (20.04.2015)

Скачать

01/06/2018

Титульний аркуш Повідомлення (25.08.2017)

Скачать

01/06/2018

Титульний аркуш Повідомлення (16.11.2017)

Скачать

26/03/2019

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Скачать

26/03/2019

Ключ до особливої інформації за 26/03/2019

Скачать